ΟΔΗΓΟΙ

Οδηγοί για την ψυχική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

    Το επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχουν δημιουργήσει μια σειρά οδηγών για την ψυχική διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Οι οδηγοί προήλθαν μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς αλληλογραφίας και την εμπειρία υποστήριξης ατόμων σε απομόνωση τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας. 

    Οι οδηγοί είναι σε μορφή αρχείου pdf ώστε να μπορούν να διαμοιραστούν εύκολα.